Selma Lagerlöf

År 1858 föddes Selma Lagerlöf på herrgården Mårbacka. Det var här hon växte upp och det var hit hon längtade då gården gått ur familjens ägo. Det skedde på grund av att Johan Lagerlöf som övertagit gården, efter faderns bortgång, inte klarade av skötseln. Därmed gick han i konkurs och gården kom att säljas efter det han emigrerat till USA.

 

Uppväxten
Lilla fröken Lagerlöf föddes med en höftskada och vid tre-års ålder drabbades hon av en förlamning i båda benen. Dock försvann handikappet lika snabbt som det drabbade henne. PÅ grund av höftskadan och hennes sjukdomshistoria var hon inte ett barn som lekte speciellt mycket. Måhända var det just det som kom att leda till hennes sensationella författarkarriär.

 

Utbildning & bildning
Barnen Lagerlöf, som växte upp i en borgerlig miljö, utbildades i hemmet eftersom folkskolan inte var utbyggd vid den här tiden. Läraren kom till hemmet på Mårbacka och undervisade.

Selma Lagerlöf kom att undervisas i både engelska och franska.

Det behöver inte ordas särskilt mycket om att Selma var ett begåvat barn. En flickunge som tyckte mycket om att läsa. Redan vid sju års ålder beslutade hon sig för att det var författarskap hon skulle ägna sin livsgärning åt.

Farmodern Elisabet Maria Wennervik kom att genom sina muntligt återgivna berättelser prägla den unga Selma Lagerlöf. Farmodern fungerade därmed möjligen som en stor inspirationskälla som påverkade berättaren Lagerlöf med sina spirande författarambitioner.Selma Lagerlöf 1

 

Lagerlöf får Nobelpriset
År 1909 tilldelades Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur 1909. Därmed kom hon att bli den första kvinnan och svensk som tilldelades det litterära Nobelpriset.

Akademien motiverade varför Selma Lagerlöf fick priset med orden ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”.

 

Föredragshållaren
Selma Lagerlöf är känd som talare. Hennes mästerliga tacktal som hon höll i samband med Nobelfestligheterna då hon fått Nobelpriset har gått till historien. Det talet inleddes med orden: ”Det var för några dagar sedan, då jag satt på tåget för att resa till Stockholm. Det led mot kvällen. Det var mörkt ute och rätt skumt i kupén.”.

 

Åter på Mårbacka
På grund av sitt framgångsrika författarskap kunde Selma Lagerlöf köpa tillbaka huvudbyggnaden på Mårbacka år 1907. Efter det att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur 1909 kunde hon 1910 köpa tillbaka hela gården och renovera och bygga om mangårdsbyggnaden. Selma Lagerlöf bodde periodvis på Mårbacka från år 1909. Vid skötsel av större gårdar som Mårbacka kan man komma att behöva hyra komradio.

 

Internationellt känd
Redan under sin livstid nådde Selma Lagerlöf världsrykte. Nils Holgerssons underbara resa har översatts till omkring 60 språk och Gösta Berlings saga har översatts till drygt 50 språk.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Oliviaevent