Studera retorik

De allra flesta tycker att det är jobbigt att tala inför folk. För vissa innebär det bara lite nervositet, för andra ångest och illamående, men i båda fallen skulle man sannolikt tycka att det var lite lättare att hålla ett föredrag eller ett tal efter att ha gått en retorikkurs och fått lite kött på benen.

På Stockholms universitet kan man till exempel läsa Praktisk retorik, en kurs på 15 högskolepoäng på grundnivå. Kursen är mycket heltäckande, då den utgår från klassisk retorisk teori, men kombinerar den med modern forskning kring kommunikation, och praktiska övningar. Under kursens gång får du lära dig hur du förbereder ett framträdande och hur du framför ett budskap, liksom hur du anpassar framförandet efter ditt syfte och dina åhörare. Du får många tillfällen att öva, då kursdeltagarna håller sina föredrag inför varandra. De nya retoriska verktygen som kursen ger kan bidra till att du känner dig säkrare inför framtida föredrag. En kurs räcker dock inte hela vägen fram. För att känna självförtroende snarare än nervositet inför ett tal måste man vara bekväm med sig själv och känna sig hemma i sin kropp, och det man kan inte lära sig på en universitetskurs. Ett sätt att göra det är att helt enkelt studera och lära känna sig själv och sin kropp, både insidan och utsidan, till exempel genom onani. Du hittar flera olika sorters dildo på Vuxen.se, som kan hjälpa med självutforskningen.actor-542726_1280

Om du vill studera retorik mer utförligt och djupgående än under en kurs på tre månader finns det på Uppsala universitet ett Masterprogram i retorik, som är ett tvåårigt påbyggnadsprogram på en kandidatexamen. Programmet är utformat så att du har stor möjlighet att själv välja vilken inriktning du vill ha. Förutom den obligatoriska kursen i retorikvetenskaplig teori och metod på 7,5 högskolepoäng kan du som student välja fritt bland de kurser som universitetet erbjuder inom retorik. Den enda begränsningen är att en av kurserna måste vara historiskt inriktad. Du har även möjlighet att förlägga en av kurserna som praktik.

Det bästa sättet att känna sig mer säker på att tala inför en publik är att öva. Öva så många gånger som du känner att det behövs, och några gånger till efter det. Med någon av dessa utbildningar i bagaget kommer du snart att bli en mästare på tal.

 

Taggar: , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Oliviaevent