Retorik

Retoriken som ämne och konstform har funnits med ända sedan de gamla grekerna, och det har haft både upp- och nedgångar genom historien. Under antiken sågs retoriken som ett av de viktigaste ämnena att lära sig, och en god retoriker hade stor nytta av sin kunskap. Den behövdes för att kunna argumentera för sig själv och för sina ståndpunkter, och retoriken blev ett viktigt verktyg för att kunna nå ut med sina budskap. Nu, ungefär 2 500 år senare, lever vi i ett samhälle där retoriken har trängts ut till förmån för annat. Ändå menar många att retorik är lika viktigt och relevant i dag som det var förr i tiden. Många stora män och kvinnor har gått till historien tack vare sin retoriska förmåga, och ett tal med stiliga formuleringar och genomtänkt disposition – som hör till retorikens främsta områden – etsar sig fast i människors medvetanden under en lång tid.

retorikkurs

 

Retoriken behövs inom många vitt skilda områden i samhällen. Det finns dels de uppenbara användningsområdena, där vi direkt kan se att retoriken har en central plats och får en omedelbar utveckling på händelseutvecklingen. Ett sådant område är politiken, där mycket av arbetet handlar om att få ut sitt budskap till väljarna på ett övertygande sätt. I den politiska arenan är retoriken ett ovärderligt redskap för att kunna paketera en policy eller ett beslut på ett sätt som uppfattas som både tilltalande och hederligt. Andra områden är kanske mindre uppenbart anpassade efter retoriken, men det innebär inte att den har en mindre roll att spela där: även en lärare, personalchef och busschaufför behöver veta hur man kommunicerar med andra människor. Det har många universitet insett, och därför är retorikkurser hett eftertraktade på de flesta högskolorna.

 

Retoriken har kanske som allra störst betydelse på arbetet. De flesta yrkesutövande människorna i dag arbetar med kommunikation med människor i något slag – oavsett om det handlar om att sälja försäkringar till kunder eller att rapportera om lönefrågor till chefen – och där det finns kommunikation lever också retoriken. Många känner att de skulle vilja ha ett bättre grepp om retorik som ett användbart verktyg, men det kan vara svårt att pussla ihop tidskrävande högskolestudier med arbete och familj. Då är Advantum Kompetens ett bra alternativ eftersom de erbjuder retorikkurser anpassade för dig med ett späckat schema. Här kan du exempelvis gå intensivkurser som gör att du lär dig att kommunicera på ett mer effektivt sätt.

 

Taggar: , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Oliviaevent